Bevar Fiskerhavnen – bevar Stejlepladsen

Fiskerhavnens Venner arbejder for bevare og styrke de kulturelle og rekreative værdier i Fiskerhavnen og nærmiljøet omkring.

Vi ønsker at bevare Stejlepladsen grøn og påvirke byudviklingen i området omkring Bådehavnsgade med primær fokus på Fiskerhavnen og Stejlepladsen samt den nærmeste del af Sydhavnstippen.

Støt vores arbejde

Husk at du kan støtte foreningens videre arbejde, fx ved at købe vores støttebevis. Få tilsendt beviset ved at overføre min. 50 kr. til MobilePay 361619 eller konto 5371-246159. Husk at skrive din e-mail i kommentarfeltet.

Vores indsamling er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Regnskab for 2021-2022.

Regnskab for 2020-2021.

Regnskab for 2019-2020.

Underskriftindsamling: folkeafstemning om byggeplaner på Stejlepladsen og Amager Fælled

Fiskerhavnens Venner og Amager Fælleds Venner opfordrer Københavns Kommune til at udskrive en vejledende folkeafstemning i kommunen om byggeplanerne på Stejlepladsen og på Lærkesletten på Amager Fælled.

Vi er dybt bekymrede over beslutningen om at bygge på Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen. Begge områder var fredet indtil marts 2019, hvor Folketinget vedtog en lov, der ophævede fredningerne – uden om Fredningsnævnet. Det er aldrig før sket i de godt 100 år, vi har haft naturfredninger i Danmark, at fredninger bliver ophævet ved lov alene for økonomisk vindings skyld.

Københavnerne har brug for byens naturområder og historiske unikke kulturperler. Natur og kultur er for alle borgere, høj som lav. Det er vores fælles arv.

Lad os bevare byens åndehuller, vilde natur og fredede dyrearter. Vi mener, at det er ret og rimeligt at spørge københavnerne. Lad os få en vejledende folkeafstemning: Skal der bygges på Amager Fælled og Stejlepladsen?

Skriv under her (åbner i et nyt vindue)

Klager over lokalplanen

Den 11. marts indgav Fiskerhavnens Venner, med Danmarks Naturfredningsforening som medunderskriver, fire klager, dels til Planklagenævnet, dels til Miljø- og fødevareklagenævnet. Vi har klaget over lokalplanen for Stejlepladsen, tillægget til kommuneplanen, miljørapporten samt VVM-tilladelse og miljøkonsekvensrapport. Kravet i klagerne er at kommuneplantillægget og lokalplanen skal erklæres ugyldige fordi det slet ikke er undersøgt til bunds hvilke konsekvenser byggeriet på Stejlepladsen kan få for fugle i det beskyttede Natura 2000-område (farvandet ud for Stejlepladsen). Desuden er det heller ikke undersøgt ordentligt om der lever bilag IV-arter som markfirben og flagermus på Stejlepladsen. Stor tak til alle, privatpersoner og foreninger, der har bidraget økonomisk til at det kunne lade sig gøre at klage. Og tak for de mange opmuntrende kommentarer til bestyrelsens arbejde – dem er vi glade for 😊.

Klage over Københavns Kommune

Fiskerhavnens Venner har i april 2020 med hjælp fra en advokat indklaget Københavns Kommune for Planklagenævnet. Vi klager over kommunens mangelfulde miljøundersøgelser i kommuneplan 2019 i forbindelse med det planlagte byggeri på Stejlepladsen. Vi mener ikke, at kommunen har undersøgt byggeriets konsekvenser for naturen godt nok. Det er særligt fuglelivet i det sårbare Natura 2000-område i vandet i Fiskerhavnen og Kalvebodløbet, vi er bekymrede for. Her har vi samlet en kort introduktion til klagen.


Arkitektstuderende i Fiskerhavnen

I september 2019 var cirka 200 nye arkitektstuderende på feltarbejde i Fiskerhavnen. De arbejdede med at dokumentere relationer mellem det byggede og det levede liv i dialog med folk i havnen. Det er der kommet en hjemmeside ud af med spændende dokumentation.

Besøg de arkitektstuderendes hjemmeside Angående Stejlepladsen

Sydhavnens Folkemøde

14. september 2019 var der verdenspremiere på Sydhavnens Folkemøde. Sydhavnens Folkemøde er et 100% frivilligt drevet initiativ, der udspringer af et ønske om mere lokal indflydelse på byudviklingen af Sydhavnen.

Det er visionen at Sydhavnens Folkemøde skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, som afholdes på forskellige aktuelle områder fra år til år. I 2019 afholdes det på Stejlepladsen / Bådehavnsgade Øst, for at sætte fokus på den igangværende proces med kommuneplan for området.

Læs mere om Sydhavnens Folkemøde

Borgermøde om Stejlepladsen

By og Havn har i medierne annonceret, at selskabet vil indbyde til borgermøde om byggeri på Stejlepladsen den 7. maj kl. 18-19.30.

Tilmelding på stejlepladsen@byoghavn.dk

Der er 200 pladser.

Adresse: Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135
2450 København SV

Fiskerhavnens Venner opfordrer alle interesserede til at deltage i borgermødet.


Tale 1. maj i Sydhavnen

Jan Mathisen fra Fiskerhavnens Venners bestyrelse holdt tale 1. maj på Karens Minde i Sydhavnen:

  1. maj og Karens Minde

Lad mig bruge denne dejlige 1. maj til på vegne af Fiskerhavnens Venner at sige tak til Sydhavnen.

Tak til alle jer som aktivt støtter kampen imod byggeri på Stejlepladsen.

Tak til alle jer som har været aktive – som samlede underskrifter, som skrev under, har deltaget i koret, været til demoer eller skrevet læserbreve.

Og tak til alle de lokale næringsdrivende, som havde underskriftlisterne liggende, og til lokalrådets flertal for konsekvent at være imod ødelæggelsen af Stejlepladsen.

Uden alle jer havde vi aldrig indsamlet over 17.000 underskrifter, hvoraf næsten 10.000 er indsamlet på gader og stræder, på cafe eller værtshuse eller i de små butikker i Sydhavnen.

I var alle med til at vise sammenholdet og modstanden i Sydhavnen imod affredningsloven af Stejlepladsen. Og uanset at vi ikke havde styrken og heldet med os i første omgang, så har vores modstand gjort indtryk. På magtens tinder er de ikke glade for, at Sydhavnen endnu engang har rejst sig til kamp.

Affredningsloven er en lov, som aldrig før tidlige er set – at fredede områder bliver affredet i eksprestempo på kun tre måneder, alene med det formål at skaffe penge til kommunekassen for at finansiere metroen. Kan man forestille sig dele af Mols Bjerge affredet for at finansiere Femern Bælt? – Nej vel. Man må bare konstatere, at den grønne dagsorden forsvandt i alle argumenterne om økonomisk ansvarlighed.

Affredning af Stejlepladsen skete efter en politisk studehandel – først i borgerrepræsentationen og dernæst mellem Københavns kommune og trafikminister Ole Birk Olesen. Offentligheden har aldrig fået kendskab til, hvad der reelt skete. Vi har spurt hundredevis af gange: Hvorfor og af hvem blev forslaget om Stejlepladsen lagt på forhandlingsborget i en sen nattetime i borgerrepræsentationen?

Aldrig har vi fået noget svar, andet end ”det er ikke noget der er groet i vores baghave”. Det er muligt, men så giv os en forklaring på, hvorfor der så alligevel blev et flertal for at ville bygge på Stejlepladsen.?

Nu har folketinget så affredet både Amager Fælled og Stejlepladsen. Folketinget overtog rollen som lokalpolitikere uden at vide noget om de konkrete forhold. En rolle som politikerne i Københavns Kommune burde havde påtaget sig, ved at gå den rette vej via frednævningsnævnet.

Og det er ikke bare billig påstand, når jeg siger at folketingspolitikernes flertal ikke anede, hvad de stemte for. Da Fiskerhavnens Venner var i samråd i trafikministeriet for at fortælle om Stejlepladsen og de særlige kulturelle værdier som Fiskerhavnen rummer, var den eneste bemærkning vi fik fra en politiker – ”Jeg troede at Stejlepladsen lå klemt inde i en motorvejsudfletning”! Jeg tror, han tænkte på Selinevej Nord. Men nej, hvis Stejlepladsen er klemt inde, så er det mellem vand.

Men hvad, nu spørger mange – er kampen ikke tabt, nytter det at fortsætte kampen?

Folketinget har ikke besluttet, at der SKAL bygges på stejlepladsen, kun at området ikke længere er fredet. Nu ligger sagen igen i Københavns Kommune, så lad os fortsætte kampen imod byggeriet overfor kommunen.

Ingen skal være i tvivl – vi er fortsat imod byggeri på Stejlepladsen, og kampen fortsætter lige til det sidste. Sydhavnen passer fortsat på både Stejlepladsen og Fiskerhavnen.

Vi har netop fra Fiskerhavnens venner skrevet til alle borgerrepræsentanter med opfordring til at trække Stejlepladsen ud af ligningen ved de kommende budgetforhandlinger. By & Havn skal ud af Stejlepladsen.

Og vi har meddelt By & Havn, at vi på Borgermødet på tirsdag vil fremføre vores fortsatte modstand mod byggeriet. Vi vil gerne dialog, med den skal være reel og ikke en narresut. Ikke en dialog om byggeri på Stejlepladsen, hvis det allerede er fastlagt i detaljer, men en dialog om ønsker til, hvordan hele området skal udvikles. Der ligger allerede planer for bygning af mere end tusinder lejligheder som omfatter hele området omkring Stejlepladsen, områderne omkring Bådehavnsgade og Tippen Nord.

Men hvornår er vi blevet hørt om denne udvikling? Hvis By & Havn ikke vil give plads for denne dialog på borgermødet, så organiserer vi et alternativt dialogmøde på parkeringspladsen.

Og imens er der mange initiativer under forberedelse. Initiativer, der handler om, hvordan vi passer på stejlepladsen, som f.eks. når der den 12. maj holdes gudstjeneste på Stejlepladsen, og ideer til folkefester. Alle initiativer, der passer på Stejlepladsen og Fiskerhavnen skal forfølges og prøves af, herunder det såkaldte EU-spor. 

Jeg skal heller ikke undlade at bruge denne 1.maj til at komme med en opfordring til alle lokale partiforeninger her i Sydhavnen. Vi I være med til at kæmpe for lokalområdet og Stejlepladsen? Vil I være med til at kæmpe for, at Stejlepladsen trækkes ud af ligningen ved de kommende budgetforhandlinger, eller vil I være halehæng til borgerrepræsentations flertal?

Sydhavnen og Fiskerhavnens Venners  døre står åben overfor alle, der vil deltage i kampen for Stejlepladsen som en uberørt del af Tippen og for at bevare alle de kulturelle værdier, der gør Fiskerhavnen til et område, der er meget unikt og bevaringsværdigt.


Efter Jans tale sang Fiskerhavnens Venners Kor.


Advarsel: mistanke om trick-tyve/telefonsvindlere

12. april 2019: Bestyrelsen for Fiskerhavnens Venner er blevet underrettet om, at mindst en person, der bor i nærheden af Fiskerhavnen, er blevet ringet op af en ukendt person, der påstod at samle penge ind til foreningen.

Vi har ikke gang i en indsamling via telefon. Hvis du bliver ringet op af nogen, der vil have dig til at donere penge til Fiskerhavnens Venner, så kontakt os med så mange oplysninger som muligt. Skriv til: fiskerhavnensvenner@gmail.com

Hvis det viser sig at være mere end et enkeltstående forsøg på svindel, vil vi politianmelde forholdet.


Fiskerhavnen tildelt fornemt diplom

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse honorerer Fiskerhavnen som vigtigt fristed og åndehul

Ved en ceremoni onsdag den 13. marts 2019 overrakte Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse et diplom til repræsentanter for Fiskerhavnen.

Diplom fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse til Fiskerhavnen med Stejlepladsen.
Diplom fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse til Fiskerhavnen med Stejlepladsen.

Teksten på diplomet lyder:

Fiskerhavnen / Stejlepladsen

Fiskerhavnen i Sydhavnen forener fiskeri, boliger af forskellig slags og en fredet stejleplads. Fiskerhavnen er et terrain vague, et møde mellem land og by. “Her lugter det og forgår, men det er også her det gror,” skrev Johannes V. Jensen om området.

Sydhavnen er ved at blive opslugt af nybyggeri. Også fiskerhavnen er truet af en stor bebyggelse på Stejlepladsen, der vil ødelægge både det fysiske og sociale miljø.

Mange ildsjæle i Fiskerhavnen og Sydhavnen kæmper for at bevare det værdifulde miljø.

Byens åndehuller

København udvikler sig. Det skaber pres på friarealerne. Men byens åndehuller, store som små, er vigtige fristeder, hvad enten de er steder med selvgroet natur, historiske produktionssteder eller bare tilflugtsrum for de eventyrlystne.

Åndehuller bidrager i al uforstyrrethed til livet i byen. De er steder, vi kan lide, uden at vi nødvendigvis kan forklare hvorfor.

Vi skal værne om disse – i dag så truede – steder.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse har i 2019 valgt at honorere fire åndehuller samt de ildsjæle, der kæmper for at bevare dem.”

En kutter i havnen
En kutter i havnen. Foto: Rikke Dyhrberg

Journalister

Hvis du er fra pressen og ønsker at komme i kontakt med Fiskerhavnens Venner, så ring til vores formand, Pernille Sonne på 51765893.


Bliv medlem af Fiskerhavnens Venner

Send en mail til fiskerhavnensvenner@gmail.com med ordet “medlem” i emnefeltet. Oplys dit navn, din adresse og dit telefonnummer. Det er gratis at være medlem, indtil generalforsamlingen evt. beslutter noget andet. Medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.


Mere end 17.500 underskrifter afleveret til trafikministeren

Underskriftsindsamlingsgruppen fra Fiskerhavnens Venner har de seneste måneder samlet underskrifter på gader og stræder mod byggeri på Stejlepladsen. TV2 Lorry var med, da fisker Brian Kyed afleverede de mange underskrifter til trafikminister Ole Birk Olesen.


Græs på Stejlepladsen

Vær med – mød op – stop betonloven

Kom til demonstration for bevarelse af de grønne områder i København og til forsvar for det danske fredningssystem.

Fredningsalliancens indkaldelse til demonstration

Regeringen vil vedtage en lov, der ophæver fredning af Stejlepladsen ved Fiskerhavnen, foruden Lærkesletten på Amager Fælled og andre grønne og bynære naturområder. Hvis loven bliver vedtaget, får Københavns Kommune og By & Havn I/S lov til at plastre naturen til med grå beton. Stop betonloven!

Demonstrationen finder sted 24. februar 2019 kl. 11.00 ved Christiansborg/Folketinget.

Fredningsalliancen er et samarbejde mellem Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening København, NOAH, Verdens Skove og Det Grønne Knæ.

Fredningsalliancen arbejder for at forhindre, at fredninger ophæves ved lov for at tilgodese økonomisk vinding. Fredede områder skal beskyttes mod økonomisk spekulation.

Stejlepladsen og Fiskerhavnen set fra luften