Debatindlæg i Politiken

28. september 2019 bragte Politiken det nedenstående debatindlæg. Der var kun plads til 50 underskrivere i Politiken, men mange flere ønskede at støtte protesten. Disse medunderskrivere står anført til sidst på denne side.

Grafik: Halfdan Pisket

Opråb til Københavns politikere: I dræner byen for grønne åndehuller, lokalhistorie og skæve eksistenser

Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet, at der skal bygges nye boliger i vores lille fiskerhavn, Stejlepladsen. Tænk jer om en ekstra gang, før I bygger.

I forrige weekend mødtes over 1.000 borgere fra Københavns Sydhavn til Sydhavnens første folkemøde på Stejlepladsen lige ved siden af den gamle fiskerhavn. Budskabet var klart. I Sydhavnen vil vi ikke længere acceptere en byudvikling, som dræner København for grønne åndehuller, lokalhistorie, og skæve eksistenser. En byudvikling, som ser stort på vores ønsker for kvarterets fremtid.

Spørgsmålet er om der nu omsider er nogle, som vil lytte til os?

Folkemødet i Sydhavnen var udelukkende frivilligt organiseret. På bare et par måneder arrangerede sydhavnerne en blanding af folkeoplysning, fest og protest. Vores folkemøde blev nemlig afholdt på en trist baggrund.

I september sidste år vågnede Sydhavnen op til en overraskende nyhed. Et flertal på Københavns Rådhus havde besluttet, at der skulle bygges mere end 550 nye boliger på fredede områder i vores lille fiskerhavn og på Amager Fælled for at skaffe penge til By & Havn.


Beslutningen blev taget i en sen nattetime uden noget forudgående varsel. Ingen i lokalområdet var blevet varslet. Sydhavnens lokaludvalg var ikke blevet inddraget. Den omhyggelige bydelsplan, som var blevet udarbejdet, blev tværtimod smidt i skraldespanden. At området var fredet, udråbt til et værdifuldt kulturmiljø og lå inden for strandbeskyttelseslinjen blev ignoreret. Det blev alle de lokale protester også. Det nyttede hverken, at lokalrådet kritiserede beslutningen, at 17.000 sydhavnere skrev under på en protestskrivelse, eller at der blev demonstreret på Rådhuspladsen.
Tværtimod forløb beslutningsprocessen med ekspresfart. I april blev Stejlepladsen affredet uden om Fredningsnævnet, og i dag er arkitektkonkurrencen allerede udskrevet. Opdraget lyder på boligbyggeri i otte etagers højde, selvom alle lokale kræfter udtrykkeligt havde bedt om at bebyggelsen skulle ske med respekt for fiskerhavnens særlige miljø. På folkemødet talte vi om, at det måske bliver sidste gang, at vi kan mødes på Stejlepladsen. Sandsynligvis er byggeriet allerede i gang næste år.

I årevis har Sydhavnen, som er et af Københavns fattigste kvarter, været glemt i den politiske debat. Det er først nu, hvor man kan tjene penge på grundene rundt om havnen, at det politiske flertal begynder at interessere sig for vores bydel.

”I snakker om borgerinddragelse. Det er jo til at lukke op og skide i. Vi har et helt særligt miljø i denne her havn, og nu forsvinder den”, sagde en sydhavnsborger under den afsluttende debat om Sydhavnens fremtid.
Han satte ord på den følelse, som netop nu fylder i Sydhavnen. At vi udgør et Udkantskøbenhavn, der ligesom resten af Udkantsdanmark bliver offer for beslutninger, som træffes uden hensyn til vores holdninger og vores dagligdag. At vi mister de steder i byen, som vi sætter allermest pris på og at udviklingen går så hurtigt, at vi ikke kan nå at protestere.

I Sydhavnen undrer vi over, at almindelige demokratiske beslutningsprocesser er blevet tilsidesat. Vi undrer os over, hvorfor man bruger tiden på at lave bydelsplaner, hvis de ikke skal bruges. Vi undrer os særligt over, at politikerne træffer en beslutning om, hvor og hvor meget der skal bygges, uden overhovedet at besøge området først. Hvis de havde gjort det, havde de mødt en lille plet, bygget over tid, beboet af alt fra erhvervsfiskere, kunstnere, børnefamilier og skæve eksistenser. Et sted, hvor der er plads til mange af de mennesker, som resten af København har svært ved at rumme. Vi undrer os over, at man har planlagt et omfattende boligbyggeri uden at indtænke behovet for nye daginstitutioner eller folkeskoler. Vi undrer os over, at der ikke er nogen planer for, hvordan man skal tackle den trafik, som de nye boliger vil tilføre vores kvarter.

Vi undrer os også over, at både Socialdemokratiet og SF tilsyneladende har glemt, hvor vigtige de grønne områder er for en by.

Når sydhavnerne på Folkemødet skulle sætte ord på, hvorfor de elsker deres bydel, går kærligheden til Sydhavnens natur igen og igen. Vi holder af fiskerhavnen, hvor vores børn kan møde en rigtig fisker, og man kan se fuglene lette over vandet. Vi holder af vores vilde, grønne områder, hvor børn kan lege og voksne finde ro.
I de sidste 20 år er København oplevet en ekstrem befolkningstilvækst. Alene i Sydhavnen er der de sidste fem år kommet 9.023 nye indbyggere. Men København er vokset, uden at der er blevet anlagt en eneste ny park. Tværtimod er der blevet fældet træer og inddraget naturgrunde for at give plads til flere boliger. Overalt er huse skudt op langs havnen, som har taget udsigten til vandet.
Vi vil gerne minde Københavns røde partier om, at byens grønne områder er det eneste offentlige rum, hvor man kan opholde sig gratis. Det er et rum hvor alle har lige vilkår, lige meget hvem du er, eller hvor du kommer fra.  

Mange sydhavnere bor i små lejligheder og har ikke altid råd til at tage på ferie. Vi er glade for, at vi alligevel kan gå tur ved vandet med vores børn. Vi er glade for, at vi kan sidde i græsset og drikke en øl med vores venner. Vi sætter pris på, at vi kan mødes med vores kærester, uden at vi skal betale for kaffen på en café.

Vi vil gerne minde alle rådhusets partier om, at byudvikling er andet og mere end at skaffe flere boliger. Det er også at skabe en by, hvor man kan leve. Det nye boligbyggeri efterlader ingen plads til åbne naturområder, skæve boliger og anderledes former for liv.

Fra folkemødet i Sydhavnen lyder derfor en opfordring til Københavns politikere: Giv os en pause. Vent med at bygge på Stejlepladsen. Vis os i stedet, at byudviklingen i København stadig foregår demokratisk. Vis os, at I mener det, når I siger, at København skal være grøn. Giv os en pause, og brug den så til at udvikle gode gennemtænkte løsninger for vores Sydhavn, som vi holder så meget af.

Indlægget er underskrevet af følgende borgere i Københavns Sydhavn: Hanne Bierring, pensionist; Lykke Elnif Bay, pensionist; Kathrine Bach Pachniuk, børnebibliotekar; Margit Mørck, jobvejleder; Lola Baidel, bogholder; Leda Grace Rasmussen, ledig; Poul Rasmussen, bundgarnsfisker; Annette Hejgaard, pensionist; Bjarne Andreasen, efterlønner; Jens Christiansen, ledig; Gianna Giacomello; programtekniker; Annette Offenberg, pensionist; Katrine Wrang Haubert, lærer; Katrine Clante, illustrator; Ulla Selin, alkoholbehandler; Christina Tange, studerende; Maria Johannesen, studerende; Rikke Bjørnsson, pensionist; Jonas Økiær Milling, it-kundesupporter; Julie Kruse Castello, førtidspensionist; Tanja Josefine Brenfelt, driftsleder; Miriam Grøndal Vind, dagplejer; Jerry Wulff, pensionist; Heidi Rønn Preem, præst; Majken Hilding Albrechtsen, pædagog; Lene Jespersen, afspændingspædagog; Kaj Bruun Mortensen, pædagogmedhjælper; Lars Theilade, selvstændig; Stine Bjerre Nielsen, sosu-hjælper; Christel Ravn, studerende; Eskil Thylstrup, social vicevært; Sif Larsen, kirketjenerpraktikant; Rikke Bøge, sygeplejerske; Allan Brochhorst, pensionist; Lene Nielsen, pensionist; Thomas Christensen, typograf; Michael Hansen, it-chef; Susanne Gråbæk, lærer; Ida Wernberg, lektor; Misja Lykke Breith Toldam, arbejdssøgende; Tim Nielsen, pensioneret pædagog; Jakob Gottschau, filminstruktør; Johanne Mygind, journalist; John Andersen, professor; Rikke Rohr, arkitekt; Jan Mathisen, skibsbygger; Anne Graah, skoleinspektør, Jan Fønns, ejendomsfuntionær

Medunderskrivere:

Michael Mølgaard Sandfeld, seniorspecialist; Vibe Stenholt Andersson, folkeskolelærer; Birgitte Kehler Holst, seniorprojektleder; Kaj Bruun Mortensen, pædagogmedhjælper;Tine Aurvig-Huggenberger, direktør; Nina Ivalu Sigurdsen, marketingkoordinator; Kathrine Hammerich, lektor; Liv Nyeng Hemicke, pædagog; Sidse Koppel; Maria Zennaro, antropolog; Emma Borg Stenbring, studerende; Lene Hansen, sagsbehandler; Jacob Kusk; Thomas Villars, web- og kommunikationsmedarbejder; Jørgen Sanddahl, pensionist; Henrik Møller, økonom; Klaus Goldschmidt Henriksen, chefkonsulent; Tina Svendsgaard Frederiksen, plejemedhjælper og kunstner; Merete Ganshorn Nielsen; Maria Løvendahl Johansen, lærer; Mia Mai Dengsø Graabæk, filmfotograf; Lasse Glavind; Lone Meyer, pensioneret læge; Ida Wernberg, lektor; Lars Søberg Andersen, musiker og komponist; Michel Larsson, sales & marketing manager; Jørgen Thorup, bygningskonstruktør; Rune Espensen, strategisk seniorkonsulent; Jens Lauridsen, specialist; Mette Juul Clausen, konsulent; Hanne Annette Petersen, gymnasielærer og psykoterapeut; Britta Lunnemann pensioneret advokatbogholder; Heidi Kristiansen, pædagogisk leder; Kirsten Lind, pensioneret jurist; Mette Reimers, forretnings- og proceskonsulent; Jens Peter Henningsen, handyman; Anders Boss
pædagog; Lotte Arleth Nielsen, pædagog, helingsmassør og terapeut; Maja Dantzer, ledig psykoterapeut; Rikke Jensen, Global Mobility Coordinator; Priska Willumsen; Frank Holger Wederkinch; Dorrit Nielsen, projektøkonom; Karen Løth Larsen, journalist; Adam Drewes, forfatter; Lotte Sabroe, lærer; Knud Erik Hansen, Næstformand, Danmarks Naturfredningsforening København; Katrine Bohr; Erik Brandt; Lene Pia Hansen, psykomotoriker; Dy Knudsen, kunstner; Jim Ørndrup Elzer; Geske Lilsig, pensioneret journalist; Anders Olsen, museumsmedarbejder; Helene Duprat, funktionær; Helle Liane Jensen, psykomotorisk terapeut; Jonas Hammer, sygeplejerske og kleinsmed; Peter Sonne, selvstændig; Kaj Jessen; John Madsen; Helle Krag Rasmussen; Nanna Egelund, studerende; Ellen Sandvik, social- og sundhedshjæper; Søren Hvalkof, formand SF-København; Dennis Lysen Glæsner, ergoterapeut; Carola Maria Rask, antropolog; Sanne Bjerg, forfatter; Mathilde Kure, Study Abroad Advisor; Morten Weile, specialkonsulent; Bolette Westerholt; Charlotte Falk, jordemoder; Vega Grambye, studerende; Blondie Olsen, pædagog; Leah Zador, musiker; Troels Brücker, bibliotekar; Britta Rue Noe, pensionist; Lise Ringgaard Have, faglig konsulent; Joan Ouazzani; Laura Winge, designantropolog; Henrik Andersen, bedemand; Anne Christoffersen, sygeplejerske; Hanne Marie le Fevre, sanger og performancekunstner; Keld Blom, direktør og iværksætter; Karsten Clausen, smed; Rune G. Poulsen, møbelsnedker; Maria Gauguin, pensionist; Mette Bladt, forsker; Christa Amhøj; René Mehlbye,
gulvmand; Sanne Berg, sprogkonsulent; Gert Jensen, Bådeklubben Sjællandsbroen; Katrine Grønlund, pædagog; Katrine Rodding, jordemoder; Tilde Falk, studerende; Pernille Kapper Williams, billedkunstner; Andreas Mortensen, etnolog; Oscar Ramirez Requeson, ingeniør; Anita Aarsleff Simonsen, arkæolog; Susanna Boudigaard, billedkunstner og pædagog; Gert Iversen, pensioneret smed og sømand; Eva Nielsen, miljøtekniker; Maria Valentin Jensen, psykoterapeut og familiekonsulent; Maria Fonseca Nielsen, antropolog; Lene Sander Pedersen, social- og sundhedsassistent; Teddy Pærremand; Catharine Hansen-Pahlk., salgskoordinator; Nina Sindballe, projektleder; Michael Chr. Sørensen, skibsassistent; Jørgen Valdsgaard, sømand og musiker; Li Selliers, boheme, Jane Michelle Nielsen, fysioterapeut; Käte Petersen, lærer; John Foxmar, pensionist; Charlotte Daae, underviser; Mette Øllgaard, it-projektleder; Heidi Lyng, arkitekt og proceskonsulent; Maria-Louisa Rosendal Søltoft, fotograf og gallerist; Jan Bachmann, grafiker; Christine Merke, butiksekspedient; Nikolaj Vejen, projektleder; Helle Brauer, pædagog; Anne Hjøllund, selvstændig; Torben Jørgensen, CTO; Anne Borup Pedersen, pædagog; Arun Henning Reimers, tømrer; Annemarie Holm, pensioneret specialkonsulent; Mikkel Christensen, ph.d -studerende; Bruno Gisi, tillidsmand; Katrine Elisabeth Clausen, procesteknolog; Robert Nedergaard, sagsbehandler og organisationskonsulent; Lene Theill, forfatter og journalist; Heidi Østergaard, kreativ konsulent; Kine Marie Hansen, cirkusartist og underviser; Lene Smed, afdelingsleder; Asbjørn Nielsen, tømrer; Susse Kristiansen, sosu-assistent og forfatter; Dino Knudsen, historiker og forfatter; Thomas Gudmand-Høyer, ledig; Marianne Skau, pensioneret biblioteksassistent; Lene Bille, pensionist og musiker; Birgit Sloth, pensionist; Harriet Williams, pensionist; Sverre Eplov, selvstændig; Billie Koppel, sanger og forfatter; Vibeke Parbo, kunsthåndværker; Sara Marie Holmsgaard, gymnasielærer; Tine Lausen, ungementor; Annemette Gomard, fysioterapeut; Merethe Christiansen, arbejdsmiljøkonsulent; Ib Kok Hansen, rådgiver; Klaus Heinecke, filmklipper; Susanne Nagel, pensioneret socialpædagog; Mathilde Langkjær Ahrenkiel, psykologistuderende; Claus Risbjerg Jensen, pensionist; Søren Nielsen, tømrer; Henrik Hansen; Keld Broksø, journalist og kommunikationsrådgiver; Mette Bundvad, bådsmand; Nanna Falk Christensen, studerende; Martin Bay, selvstændig; Helle Dahn, rengøringskone og køkkenkuli; Johnny Højer Johansen, specialpædagog; Bjarne Arleth Nielsen, institutionsleder; Gitte Hjorth, socialpædagog; Christian Schmidt-Rasmussen, kunstner; Nanna Mallan, billedkunstner; Claus Bue Nielsen; Bente Gercke, socialpædagog; Preben Sindt, økonomichef; Brian Lindberg Jensen, pressefotograf; Jonas Lindberg Jensen, VVS’er; Molly Høm Carlsen, madskaber; Brian Kyed, bundgarnsfisker; Charlotte Laursen, SSA; Gitte Jensen, pædagog; Tana Kocyigit, lærer; Liselotte Gulbæk Ellebjerg,
social- og sundhedassistent; Amalie Nørgaard-Kræmer, studerende og UX/UI designer; Louise Lindberg Heldmann, socialrådgiver; Tove Jensen, psykolog; Klara Fuglsang, antropolog; Niels Andersen, cand.mag.; John Foxmar, pensionist; Lene Crossmann, pensionist; Nina Crossmann, førtidspensionist; Susanne Kyed, pensionist; Johan Petersen, lageransvarlig; Erik Lybøl, it-underviser; Susse Andersen, sosu; Pernille Andersen, pædagog; Peter Heigaard Laursen, supportkonsulent; Pernille Sonne, historiker