Hvad handler det om? Stejlepladsen og Fiskerhavnen

En kvinde lufter sin hund på Stejlepladsen. Udsigten er fin fra bundgarnspælene. Foto: Troels Brücker

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at bygge over 500 boliger på den fredede stejleplads i Fiskerhavnen i Bådehavnsgade, København SV. Stejlepladsen er både et sted, hvor fiskerne tørrer net og opbevarer bundgarnspæle, og et rekreativt område for beboerne i Sydhavnen. Stejlepladsen er også en del af et større naturområde, nemlig Kalvebodkilen, som sammen med grønne arealer på Amager er en vigtig spredningskorridor for dyr, navnligt fugle, og planter. Vandet ud for Stejlepladsen er Natura 2000-område.

Fiskerhavnen er fyldt med fugle. Foto: Rikke Dyhrberg

Udover at de aktuelle byggeplaner hugger en væsentlig del af havnen, er der intet, som tyder på, at det stopper her. Tværtimod beder By & Havn I/S om lov til at udlægge havnens resterende områder og en væsentlig del af Sydhavnstippen til byudvikling i kommuneplan 2019. Med andre ord er der også et klart ønske om at bygge her. Kommunen har ellers selv udpeget Fiskerhavnen med Stejlepladsen til et væsentligt kulturområde, ”der har betydning for forståelsen af Københavns vigtigste fortællinger og udviklingstræk”, i samme klasse som Nyhavn, det gamle Christianshavn og Slusen.

Foreningen Fiskerhavnens Venner

To billeder af Fiskerhavnen - et aktuelt og et med massivt byggeri på Stejlepladsen
Ulrik Fenger Mathiasson har lavet denne grafik, der illustrerer Fiskerhavnen, som den er i dag (øverst) – og efter det planlagte byggeri (nederst).

Foreningen Fiskerhavnens Venner blev stiftet i september 2018. Foreningen arbejder for at forhindre byggeri på Stejlepladsen og for at bevare havnens unikke miljø.