Baggrundsmateriale

Uddrag af dokumenter fra Københavns Kommune

Københavns Kommune vurderer, at Fiskerhavnen er et værdifuldt og sårbart kulturmiljø i artiklen Kulturarv
Kulturhistorie og kulturmiljø i fremtidens by
. Artiklen stammer fra kommunens hjemmeside.

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at flere fredede områder skulle bebygges for at skaffe penge til By og Havn I/S. Her er aftaleteksten.
Dette kort hører til aftalen og viser, hvilket område kommunen vil lægge byggeriet på.

Fredninger i området

Dette kort viser

  • de fredede landområder – grønne
  • de fredede vandområder – skraverede
  • spredningskorridorerne – indrammet af mørkegrøn streg

De fredede landområder er fredet gennem dansk fredningsnævn. De fredede vandområder er fredet på EU-niveau, nemlig som Natura 2000 og i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet. Spredningskorridoren er områder, der er vigtige for planter og dyr, fordi de får naturområder til at hænge sammen, så arterne kan sprede sig – og finde artsfæller at formere sig med.